Mitrovica Inovacije, otključavanje omladinskog potencijala

IBCM će biti domaćin interaktivne konferencije 8. i 9. juna, koja će okupiti stručnjake iz poslovnog obrazovanja, međunarodnog i lokalnog privatnog sektora, kao i mlade ljude u cilju razmišljanja i planiranja budućeg razvoja regiona. Konkretnije, dotaći ćemo teme o razvoju privatnog sektora i profesionalnih puteva karijere, posebno za mlade ljude i vlasnika preduzeća.

Format je namenjen mladim ljudima, vlasnicima preduzeća, kao i nastavncima i obuhvatiće Davos-style panel prezentacije sa predstavnicima iz međunarodnog sektora stručnog obrazovanja, međunarodnog i lokalnog privatnog sektora, ali i mladih ljudi. Takođe ćete imati priliku da razmenite ideje i iskustva sa stručnjacima, kao i svojim vršnjacima kroz interaktivne tzv.Campfire sesije, kao i preko tzv. Career Corner.

Donatori:

donors