Inovacionet e Mitrovicës, Zbulimi i potencialit të të rinjëve

IBCM do të organizoj konferencën interaktive më 8 dhe 9 qershor që do të bashkoj ekspertët e edukimin të biznesit, sektorin privat lokal dhe ndërkombëtar, si dhe të rinjtë që të mendojnë dhe planifikojnë për zhvillimin e së ardhmes së rajonit. Në mënyrë specifike do të shtjellojmë temat në zhvillimin e sektorit privat dhe karrierës profesionale posaqërisht për të rinjtë dhe pronarët e bizneseve.

Formati synohet për të rinjtë, pronarët e bizneseve, si dhe mësimdhënësit dhe do të përfshirë prezantimet e panelit të stilit të Davosit me përfaqësues nga sektori ndërkombëtar i arsimit, sektori privat lokal dhe ndërkombëtar, si dhe të rinjtë. Gjithashtu do të keni mundësi të shprehni idetë dhe përvojat me ekspertët dhe kolegët përmes sesionit interaktiv Campfire Sessions, si dhe Career Corner.

Donatorët:

donors